สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

วันที่  13  มิถุนายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย  สภากาชาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี  นายอำเภอกบินทร์บุรี  และนายอำเภอนาดี  ซึ่งได้จัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”  โดยจัดกิจกรรมหน่วยตรวจรักษาสุขภาพฟันให้กับเด็กอายุ  8 – 18  ปี  เพื่อรับบริการสาธารณสุข  พร้อมรับการตรวจสุขภาพ  ทั้งนี้  มีนักเรียนในเขตพื้นที่เข้ารับบริการจำนวนมาก  ซึ่งวันที่  13  มิถุนายน  2562  ณ  โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง  และวันที่  14  มิถุนายน  2562  ณ  โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร