ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยดร.สารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นกำลังใจและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านนาใหญ่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโรงเรียนบ้านนาใหญา สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับการคัดกรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีคณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการ นำโดยนายสมจริง อินทรักเดช ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าคณะ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2