สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในสถานประกอบการ

วันที่  14  มิถุนายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นางจีระนันท์  แก้วยศชัยภัทร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และนางสาววรรณคณา  พิมพ์ภูราช  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ร่วมกับครูแนะแนวแกนนำเข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในสถานประกอบการ  เพื่อสร้างประสบการณ์และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะนำนักเรียน  นักศึกษา  เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการภายในจังหวัดปราจีนบุรี  ณ  เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี  จำกัด  โดยนายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ  ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว