ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

วันที่  15  มิถุนายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ. สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ตรวจเยี่ยมผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล  หลักสูตรบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย  การอบรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2562  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2