สพม. 36 จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา 6 หน่วยงาน ประจำปี 2562

วันที่ 14  มิถุนายน  2562  เวลา 14.00 น.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  36  กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา 6  หน่วยงาน  ประจำปี 2562  “กีฬาสานสัมพันธ์  รวมพลัง  การศึกษาเจียงฮาย” ณ  สนามซ้อมกีฬาสิงห์ เชียงรายยูไนเต็ด อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ   โดยมี  นายทองปอนด์  สาดอ่อน  ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ.  คณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายเขตตรวจราชการที่ 16 (Cluster) เป็นประธานเปิดงาน และมี นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  เป็นผู้กล่าวรายงาน   ซึ่งนักกีฬาประกอบไปด้วย บุคลากรทางการศึกษา 6  หน่วยงาน  ได้แก่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  โดยแข่งขันกีฬาประกอบไปด้วย  1. แชร์บอลหญิง   2. ฟุตบอลชาย ไม่เกิน 7 คน   3. วิ่ง  100  เมตร  หญิง-ชาย    4.  วิ่งวิ่งผลัด 4 X 100  ชาย- หญิง   4. เปตองคู่ผสม   5.ชักกะเย่อ ชาย-หญิง  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ภาพ-ข่าว