สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 25/2562

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 25/2562 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการนำสู่การปฏิบัติต่อไป จากนั้นเวลา 09.00 – 10.00 น. ท่านผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเน้นนโยบายดังนี้ (1)หลักสูตรสถานศึกษา เน้นให้ทุกโรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (2)ขับเคลื่อนปีทอง สร้างความเข้มแข็งในการนิเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน โดยมอบศึกษานิเทศก์ ลงนิเทศชั้นเรียนร่วมกับโรงเรียน  (3) การออกเขียนได้  ต้องประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อหาวิธีการในการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหา การออกเขียนได้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2