สพม.36 เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ

วันที่ 20 มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นางจิตรา ปันแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ”  ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2562  ณ  โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ  โดยมี ดร. พีระรัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ – ข่าว