สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมสะท้อนผลและสรุปการศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายธีรวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมสะท้อนผลและสรุปการศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ (สพป.ชุมพร เขต 1 และโรงเรียนบ้านดอนทรายแก้ว) โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม โดยนางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ฯ และนายกฤช กาหยี ศึกษานิเทศก์ ได้กล่าวสรุปในภาพรวม และให้ส่งตัวแทนกลุ่มเพื่อสรุปและพูดคุยสิ่งที่ได้ไปศึกษาดูงานคุณธรรมหลัก และแนวปฎิบัติ เพื่อมาสะท้อนผลและนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ณ สพป.ตรัง เขต 1 พัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1