สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดโครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ประจำปี 2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ประทุมชัย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ประจำปี 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 37 โรงเรียน เป็นครูผู้สอนจำนวน 1 คน และนักเรียนจำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)