สพป.สกลนคร เขต 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต

เมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2562  ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง  ร่วมจัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  ทุกวันจัทร์ เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 2  แจ้งข้อราชการให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและปฏิบัติร่วมกัน….ชุลีพร/ข่าว