ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับฟังนโยบายในการจัดการศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 (ห้องแซง)

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับฟังนโยบายในการจัดการศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 14 (ห้องแซง) โดยมีนายวานิช สมจิต ผอ.โรงเรียนบ้านห้องแซง/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 14 (ห้องแซง) กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ณรงค์ พลยุทธ : ภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2