โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับนานาชาติในการแข่งขันโครงการโอลิมปิควิชาการ

วันที่ 22  มิถุนายน  2562  นายมนต์ชัย  ปาณููป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิคโครงงานวิชาการ ปี  2019  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562  (Genius  olympia  2019  Oswego   New  York  USA )   ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้    1. นางสาวภารดี สลีสองสม – นักเรียน    2.  นายธีรวัฒน์ ไชยศรีมา – นักเรียน  3.  นายเกียรติศักดิ์     อินราษฎร -ครูที่ปรึกษา    ผลปรากฎว่า นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับนานาชาติ          / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ข่าว