กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ทุก ๆ เช้า เวลา 08.10 – 08.30 น. ที่โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม นายวิเชียร ศิริจันทร์ ผอ.โรงเรียน นำทีมครู นักเรียน จัดกิจกรรมจิตศึกษา บริเวรหน้าเสาธง และในห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีสมาธิ มีความสุขก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข(โรงเรียนมีความสุข) ของโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม