ประชุมขับเคลื่อนแผนยกระดับผล PISA โดย กพฐ.

วันที่ 15 มีนาคม 2567 08.30 น. นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เพื่อรับทราบถึงแนวปฏิบัติแผนการขับเคลื่อน PISA รวมทั้งการติดตามผลรายเขตเป็นแผนคุณภาพลงรายโรงเรียน