รร.ขุนควรวิทยาคม สังกัด สพม.36 เข้ารับโล่รางวัล โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

วันที่ 24   มิถุนายน  2562 นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ตำบลขุนควร  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เข้ารับโล่รางวัล โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และเงินรางวัล 10,000 บาท จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยโรงเรียนขุนควรวิทยาคม ได้เป็นตัวแทน ผ่านเข้ารอบที่ 1   ระดับประเทศ ปี 2562 จากการเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ        (Zero Waste School) ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2562  ณ  โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธืชำนาญการ/ข่าว