สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่เชิงประจักษ์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562

       วันที่ 24 มิถุนายน  2562  คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ประจำปี  2562   สังกัด สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   ได้ลงพื้นที่เชิงประจักษ์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี  2562  ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์  และสถานศึกษาขนาดเล็ก  โรงเรียนวัดวังหวาย จากนั้นได้ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุปผลการพิจารณา  ณ  ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา