ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ตามโครงการนิเทศโรงเรียนบูรณาการเต็มพื้นที่ 100%

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ตามโครงการนิเทศโรงเรียนบูรณาการเต็มพื้นที่ 100% เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 2 เดือน 4 เดือน ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)