สพม.36 เข้าร่วมประชุม”พุธเช้า..ข่าวสพฐ.”

วันที่ 26  มิถุนายน 2562 เวลา 7.30 น. นายมน์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ “ พุธเช้า …ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2562   ณ  ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อรับฟังข้อราชการ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว