ผอ.สพม.36 เข้าร่วมการประชุม “คณะทำงานยกร่างระเบียบกลุ่มโรงเรียน สังกัด สพฐ.”

วันที่ 26 มิถุนายน 2562  เวลา 8.30 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เข้าร่วมการประชุม  “คณะทำงานยกร่างระเบียบกลุ่มโรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”   ระหว่างวันที่ 26 -28  มิถุนายน  2562  ณ  ห้องประชุมโรงแรมรอแยล (รัตนโกสินทร์)  กรุงเทพฯ  โดยมี นายประเวศ คำหอม ข้าราชการบำนาญ/อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนเลขาฯ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  /ข่าว