สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เชื้อนาค รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมีนางสายรุ้ง ชื่นชม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 99 โรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากข้าราชการครูโรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โรงเรียนวัดพรหมสาคร โรงเรียนอนุบาลบางระจัน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน