ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 รับการประเมินฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะ “ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ”

วันที่  28  มิถุนายน  2562  คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานบริหารการศึกษา)  ขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ    โดยมีนายวัลลภ  ประวัติวงค์   นายอำเภอกบินทร์บุรี  กล่าวต้อนรับ   พร้อมด้วย ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี  ผอ.วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น.  ผู้แทนจาก  ก.ค.ศ. ใน กศจ.ปราจีนบุรี  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต  2  อดีต ผอ.สพป.สระแก้ว  เขต  1  ข้าราชการบำนาญ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ร่วมให้การต้อนรับ  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2