ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านกุดสำโรง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน  ณ โรงเรียนบ้านกุดสำโรง  อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  ในการนี้ ท่าน ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ได้ตรวจเยี่ยมบริบทภายในโรงเรียนบ้านกุดสำโรง พบว่า โรงเรียนบ้านกุดสำโรงมีการบริหารจัดการพื้นที่ได้เป็นสัดส่วน บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด  มีการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน ซึ่งถือว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน  พร้อมนี้  ได้กราบสรีระสังขารหลวงปู่สมดี อชิโต วัดป่าไชยวาสี  อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วราภรณ์ สิงห์คิบุตร : ภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2