ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยม ติดตาม การอบรมผ่านทางไกลการปฐมนิเทศแนวทางการวัดการเรียนรู้สุขภาวะโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองบาก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยม ติดตาม การอบรมผ่านทางไกลการปฐมนิเทศแนวทางการวัดการเรียนรู้สุขภาวะโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองบาก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วราภรณ์ สิงห์คิบุตร : ภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2