นายทองปอนด์ สาดอ่อน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ผลการดำเนินงาน สพม.36

วันที่ 28  มิถุนายน  2562  เวลา 14.00 น.  นายทองปอนด์ สาดอ่อน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16  ลงพื้้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   โดยมี นายมนต์ชัย ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  และบุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว