ผอ.สพม. 36 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ 47 ปีผันผ่าน แคฝรั่งบานอย่างภูมิใจ “

วันที่ 28 มิถุนายน  2562 เวลา 10.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัะญมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ 47 ปีผันผ่าน แคฝรั่งบานอย่างภูมิใจ “พร้อมกับร่วมพิธีมอบโดมหลังคาเอนกประสงค์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม  ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา  โดยมี นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับ / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว