รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารโดมเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้นายอติศักดิ์ ไนยะกูล รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารโดมเอนกประสงค์ ซึ่งโรงเรียนบ้านช่องเม็ก ได้ระดมทรัพยากรทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารอาคารโดมเอนกประสงค์และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านช่องเม็ก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ผู้อำนวยการโรงเรียน : ส.ต.ต.ธีระวุฒิ บุญแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2