พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพเมืองทรายขาว

วันพุธที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐  น.  ที่สนามโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว  อำเภอวังสะพุง  นายกานนท์  แสนเภา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานในการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ   กลุ่มพัฒนาคุณภาพเมืองทรายขาว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมีกองลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม  กองลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว  โรงเรียนบ้านโพนทอง โรงเรียนบ้านกกซ้อ  โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ และโรงเรียนบ้านน้ำค้อ  รวมทั้งสิ้น  ๓๙๙ คน   โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองทรายขาวครั้งนี้