สพม.36 จัดประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 5 กรกฎาคม  2562  เวลา 9.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา   ครั้งที่ 1/ 2562   เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ  ห้องประชุมดอยตอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว