รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ดร.ไพศาล  ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๑๖ ปี จาก ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร