ต้อนรับ ดร.ไพศาล ปันแดน

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ดร. ไพศาล  ปันแดน ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ณ อาคารโดมนพรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑