สพป.อุทัยธานี เขต 1 ทำบุญใส่บาตร วันคล้ายวันสถาปนา 16 ปี สพฐ.

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ นายวุฒิภัทร จูมโสดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับศีล กล่าวถวายสังฆมาน และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน และร่วมกัน

บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอากบริเวณสำนักงาน เนื่องในคล้ายวันสถานปนา 16 ปี

ในการนี้ นายสมบุญ ทิพรังศรี ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ร่วมตักบาตรด้วย