สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มสพป.ยโสธร เขต 2 และเจ้าหน้าที่สพป.ยโสธร เขต 2 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี โดยจัดกิจกรรมดังนี้

ภาคเช้า เวลา 10.30 น. ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ วัดกุดชุมใน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ภาคบ่าย เวลา 14.00 น. ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

วราภรณ์ สิงห์คิบุตร : ภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2