สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น (ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET) ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น (ยกผลสัมฤทธิ์ O-NET) ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายทวี แพงศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
นางรัชฎาภรณ์ สามารถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชนิดาภา ศรีวะรมย์ : ภาพ

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2