ผอ.สพม.36 เป็นประธานในการประชุม ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จ.ชร.

วันที่ 5 กรกฎาคม  2562 เวลา 13.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เป็นประธานในการประชุม ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  รวมทั้ง  ได้ร่วมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียนและศิลปะหัตถกรรม  ระดับจังหวัดเชียงราย  ประจำปี  2562 ณ ห้องประชุมพุทรานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  อ.เมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประสัมพันธ์ชำนาญการ /ภาพ-ข่าว