สพม. 36 ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ประจักษ์ สีหราช ที่ได้รับตำแหน่งรักษาการ ผอ.สพม.35

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน  ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. ประจักษ์ สีหราช  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ที่ได้รับตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ณ  ห้องอาหารเอกโอชา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว