สพม. 36 เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ” ครั้งที่ 25/2562

วันที่ 10 กรกฎาคม  2562 เวลา 7.30 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุม วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์  รายการ “พุธเช้า …ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 28/2562  เพื่อรับฟังข้อราชการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว