สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต เร่งดำเนินการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบโดยการเน้นให้โรงเรียนใช้โปรแกรมอาหารกลางวัน Thai School Lunch (TSL)