สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 23/2562

วันที่  15  พฤษภาคม  2562  เวลา 08.30 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด   ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  ยืนสงบนิ่ง  แผ่เมตตา  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา   และพระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ดี   มีระเบียบวินัย   รู้หน้าที่   มีความซื่อสัตย์สุจริต   และมีจิตสาธารณะ  ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล