สพม. 36 ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

วันที่ 15 กรกฎาคม  2562  เวลา 13.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  มอบหมายให้ นายเรืองชัย ตามรภาค               ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   ร่วมถวายเทียนพรรษาและถวายปัจจัยทำบุญ เนื่องใน  เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ            /ภาพ-ข่าว