Cluster 18 ประชุมที่ สพป.อุทัยธานี เขต 1

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. มีการประชุมชี้แจงการประเมินภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ. ที่ห้องประชุมสะแกกรัง 1 สพป.อุทัยธานี เขต 1
ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ประธานเขตตรวจราชการที่ 18 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 18 (Cluster 18 ) จำนวน 11 เขตพื้นที่การศึกษาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการประเมินภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ.