สพป.สิงห์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 9 และการอบรมทดแทน รุ่นที่ 1-8

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 9 และการอบรมทดแทน รุ่นที่ 1-8 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมี นายวิจิตร บัวใหญ่ ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงาน ด้วย สพฐ. ได้ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยจะขยายผลโครงการให้ครบทุกโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย จึงได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยขึ้น เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน 70 คน