สพป.เชียงราย เขต 1 เตรียมงานรับการประชุมผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ 2-3 พ.ย.2561 นี้ ที่ จ.เชียงราย

สปอตประชาสัมพันธ์

– วันที่ 24 ต.ค.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานกฐินพระราชทาน สพฐ. วันที่ 1-2 พ.ย.2561 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จ.เชียงราย และการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 2-3 พ.ย.2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย โดยมีนายทศพร จันทร์เนตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมด้วย