สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 24/2562

            วันที่  22  กรกฎาคม  2562  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  มอบหมายให้นางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ   สวดมนต์  ยืนสงบนิ่ง  แผ่เมตตา กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ดี  มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ  ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล