สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม สนับสนุน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม สนับสนุน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และกิจกรรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) รวมทั้งกิจกรรมอื่นให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ประกอบด้วย กิจกรรมวาดภาพระบายสี ปั้นดินน้ำมัน กิจกรรมบอกใบ้ทายคำ กิจกรรมนันทนาการ เกมส์ฮูล่าฮูปสัมพันธ์ เกมส์เขย่าไข่ เกมส์อุ้มโป่งน้ำ เกมส์เทน้ำข้ามศีรษะ เกมส์ประคองไข่ การมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ