สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิด โครงการ “ศิลป์เมืองสิงห์ Singburi Of Art”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย รองฯผอ.สพป.สิงห์บุรี และผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน ร่วมพิธีเปิด โครงการ “ศิลป์เมืองสิงห์ Singburi Of Art” ที่บริเวณสะพานค่ายบางระจัน เทศบาลโพธิ์สังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน ตามที่สำนักงานเทศบาลโพธิ์สังโฆ ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี จัดขึ้นเพื่อที่จะบริหารจัดการพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำน้อย ตลาดท่าข้าม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงาม มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ยังคงไว้ซึ่งวิถีแห่งธรรมชาติ และมีความผสมผสานของสถาปัตยกรรมยุคใหม่กับยุคเก่าที่สวยงาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงศิลปะประกอบกับวิถีชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสิงห์บุรี โดยโครงการศิลป์เมืองสิงห์ ที่จัดขึ้นบริเวณสะพานท่าข้ามแห่งนี้ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการสื่อสารบูรณาการการปฏิรูปประเทศ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เข้ามาร่วมที่จะผักดันให้ชุมชนท่าข้ามเป็นชุมชน “ศิลปกรรมชุมชน” คือเป็นชุมชนที่ประชาชนมีความร่วมมือร่วมใจกันนำเอาวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่เกิดจากการเล่าต่อๆ กันมาจากอดีต มาสานต่อเป็นเรื่องเล่าของชุมชนและถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะที่สร้างการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการสื่อสารบูรณาการการปฏิรูปประเทศได้เคยมาจัดเวทีเสวนา สร้างความเข้ากับชาวบ้านในชุมชนมาแล้ว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่แล้วที่ผ่านมา ซึ่งทางคณะอนุกรรมการสื่อสารบูรณาการการปฏิรูปประเทศ เห็นพื้นที่แห่งนี้มีความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนจึงได้ประสานกับกองทุนสื่อสร้างสรรค์ ให้ช่วยผักดันให้โครงการศิลป์เมืองสิงห์ เป็นสื่อสร้างสรรค์จนได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาให้ดำเนินจำนวนหนึ่ง