ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านสระนารายณ์ และโรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะตลอง อำเภอสว่างอารมณ์ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น นักเรียนอ่านออก เขียนได้