สพป.เชียงราย เขต 2 จัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ-ผู้กำกับลูกเสือสำรอง (C.B.T.C.) 26-29 ต.ค.2561

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 8/2561 และหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 4/2561 (C.B.T.C.) จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 26-29 ต.ค.2561 มีผู้สมัครเข้าอบรมจาก สพป.ตาก เขต 1 อปท. โรงเรียนเอกชนในเขตบริการ และจาก สพป.เชียงราย เขต 2 ชาย 6 คน หญิง 34 คน รวม 40 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ชมคลิปพิธีเปิด ช่วงที่ 1
https://www.facebook.com/worawoothi.woothiarporn/videos/10210442767666098/

ชมคลิปพิธีเปิด ช่วงที่ 2
https://www.facebook.com/worawoothi.woothiarporn/videos/10210443091114184/