สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมกรรมการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุม และมอบนโยบายแก่คณะกรรมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกาารศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ Admin ประจำสนามแข่งขัน โดย สพป.พิษณุโลก เขต 2 กำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2561 รวม 177 กิจกรรม จำนวน 9 สนามแข่งขัน ประกอบด้วย โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 โรงเรียนบ้านกกไม้แดง โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง โรงเรียนบ้านดินทอง โรงเรียนบ้านบึงพร้าว โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ และสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2