โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการอ่าน

วันที่  7  สิงหาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นางวรรณา  วรศักดิ์  และนางจารุณี  มาพร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบการอ่าน  จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี   ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์   อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี  รวมทั้งให้กำลังใจโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์  ที่เป็นตัวแทนของ  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เข้ารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการอ่าน  โดยนายสมคิด  ศรีปราชญ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นประธานกรรมการประเมิน  และนายประดิษฐ์  ช่วงเปีย  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์  คณะครู  และนักเรียน  นำเสนอผลงาน  นวัตกรรม  กระบวนการ ตามหลักเกณฑ์การประกวดโรงเรียนต้นแบบการอ่าน