สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2รับการตรวจราชการจากผู้อำนวยการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 5